Provence-tól Savoyáig

Legjobb ár:
0 Ft/fő-től
Az összes indulási időpont elmúlt, vedd fel velünk a kapcsolatot!

Tartson velünk a Provence-tól Savoyáig utazásra! A kiutazás történik, . Az utazás időtartama nap nonstop utazással. Az utazás legjobb alapára 0 Ft/fő.

Kívánságlistára teszem

Franciaországnak olyan vidékeire kalauzoljuk el utasainkat, melyeket a magyar turisták még nem igazán fedeztek fel, holott az itteni nevezetességek a leglátványosabbak közé tartoznak Európában. Ezért is drágábbak errefelé a szállodák, mint az ország más vidékein. Provence legfőbb látnivalói a Rhône folyó deltavidékén találhatóak, hiszen valaha a Rhône volt a legfontosabb összeköttetés az ország középső részei és a világ­ke­res­ke­delem főútvonalának számító Földközi-tenger között. Nem véletlen, hogy egy időben a pápáknak is ez a vidék volt a székhelye, és az sem, hogy a XIX. és XX. század olyan sok híres festője itt élt és alkotott.
Az utazás vége felé nagyobb súlyt kapnak a természeti látnivalók, de ezeket megkoronázza a csodaszép környezetben fekvő Nagy Karthauz kolostor és az alpesi tó partján fekvő Annecy, melyet sokan Európa legbájosabb kisvárosának tartanak.

Az utazásról:

Légkondicionált autóbusszal (WC, video és/vagy DVD, italautomata).

Autóbusz felszállási lehetőségek
Budapest - 5.30
Déli pályaudvarnál, a CBA Déli Áruház felőli parkoló
Székesfehérvár - 6.30
Piac téri buszpu. melletti / Megyeháza mögötti parkoló
Siófok - 7.10
OMV benzinkút a McDonald's-nál
Nagykanizsa - 8.20
MOL benzinkút a 7-es út mellett

A máj. 17-i csoport esetében:
Budapest - 5.30
Déli pályaudvarnál, a CBA Déli Áruház felőli parkoló
Székesfehérvár - 6.30
Piac téri buszpu. melletti / Megyeháza mögötti parkoló
Veszprém - 7.10
OMV benzinkút a 82-es útnál (Tesco-val szemben)
Körmend - 8.40
OMV benzinkút a körforgalomnál
Rábafüzes - 9.20
határállomás

 


Program:

1. nap:

Elutazás Budapestről a Déli pálya­ud­var­tól reggel 5.30-kor. Székesfehérvárról az autóbusz 6.30-kor indul a Piac téri parkolóból. Utazás a Siófok – Nagy­ka­nizsa – Tornyi­szent­mik­lós – Maribor – Ljubljana – Mestre – Verona (a **-gal jelölt időpontnál a Veszprém – Körmend – Rábafüzes – Klagenfurt – Udine – Mestre – Verona) út­vo­na­lon. Szállás Észak-Olaszországban (1 éj).

2. nap: Marseille

Utazás az Olasz és a Francia Riviérán keresztül a gyönyörű fekvésű Marseille-be, Franciaország má­so­dik leg­na­gyobb városába. Séta az óvárosban (katedrális, régi kikötő, városháza, Szent János és Szent Miklós erődök stb.). Ezt követően le­he­tő­ség kisvonattal felmenni a város jelképéhez, a Notre-Dame de la Garde bazilikához (káp­rá­za­tos pano­ráma a városra és a város környéki szigetekre). Szállás Orange városában (3 éj).

3. nap: Avignon, Pont du Gard, Orange

Utazás a közeli Avignonba. A Rhône folyó partján fekvő város a XIV. század­ban közel 70 évig a pápák székhelye volt, ebből a korból szár­maznak leg­ér­té­ke­sebb mű­em­lékei, melyek közül kie­mel­ke­dik a Pápák Palotája. Hatal­mas mére­tei még a sokat látott turis­tákat is lenyű­gözik. Séta a han­gu­la­tos óvá­rosban (közép­kori híd, kated­rális, város­háza stb.), majd le­he­tő­ség a Pápák Palo­tá­jának meg­te­kin­té­sé­re.
Kora délután a Pont du Gard meg­te­kin­té­se a köru­tazás egyik leg­na­gyobb él­mé­nyét jelenti. A valaha 50 km hosszú római kori vízve­zeték leg­épeb­ben meg­maradt része a Gard folyó völ­gyét átívelő közel 300 méter hosszú híd, az ókori tech­nika csodája.
Ezután láto­gatás Orange ókori szín­há­zá­ban, melyet Euró­pában a leg­épeb­ben meg­maradt római kori szín­háznak tartanak, majd fotó­szünet a város másik nagy neve­ze­tes­sé­gé­nél, a római időkből szár­mazó dia­dal­ívnél.

4. nap: Saint-Rémy, Les Baux, Tarascon vára, Arles

Kirándulás Orange-tól délre. St-Rémy mellett fotó­­szünet egy ókori dia­dalív és mau­zó­leum rom­jainál,           

majd Les Baux város­kával ismer­kedünk (a város adta a bauxit nevét). Les Baux Provence egyik legnagy­sze­rűbb látvá­nyos­sága, két rész­ből áll: a meredek hegy­tetőn lévő várro­mok és közép­kori rom­házak együt­teséből, valamint a han­gu­la­tos lakott negyed közép­kori siká­to­raiból.
Délután a Rhône mellett álló hatal­mas Tarasconi várat nézzük meg (a várak vára), majd séta követ­kezik Arles-ban, Van Gogh váro­sában. Lehetőség a római kori aréna meg­te­kin­té­sé­re.

5. nap: Lyon

Utazás a Rhône völgyében északi irányba. Vá­ros­né­zés Lyonban, Fran­cia­or­szág har­madik leg­na­gyobb váro­sában, melynek nagy­szerű óvá­rosa része az UNESCO vi­lág­örök­ségnek (Bellecour tér, rene­szánsz negyed, Város­háza, Ope­raház, Notre-Dame de Four­vière bazilika stb.). Ezt követően sza­bad­idő, le­he­tő­ség múze­um­lá­to­ga­tásra. Szállás Lyon kör­nyé­kén (1 éj).

6. nap: Perouges, Grenoble, Grande Chartreuse kolostor

Délelőtt egy idő­uta­zást teszünk a Lyon melletti Perouges város­kában, mely töké­letes példája a közép­korból szinte érin­tet­lenül ránk maradt fran­cia váro­soknak (több törté­nelmi film forga­tá­sának hely­színe). Ezután utazás a Fran­cia Alpok fővá­rosába, Grenoble-ba. Séta a hatal­mas hegyek között fekvő város­ban, le­he­tő­ség kabinos fel­vo­nóval felmenni a város fölé emel­kedő Bastille erődít­ményhez (gyö­nyö­rű pano­ráma).
To­vább­uta­zás a Chartreuse nevű hegy­ségben talál­ható idil­likus fekvésű karthauzi kolos­torhoz, mely a rend alapító kolos­tora. A régi kolos­torban érde­kes múze­um mutatja be az egyik legszi­go­rúbb szabá­lyok­kal bíró szerze­tes­rendet. Lehe­tőség könnyű túrá­zásra az új kolos­torhoz, mely csak kívülről nézhető meg, hiszen a rend tagjai nem érint­kez­hetnek turis­tákkal. Szállás Chambéry köz­pont­jában (1 éj).

7. nap: Annecy, Chamonix

Séta a Francia Alpok legbájosabb kisvárosának tartott Annecy-ben (alpesi tó, csator­nák a part­jaikon közép­kori házak­kal, temp­lomok, erő­dít­mé­nyek, parkok és ren­geteg virág). To­vább­uta­zás a Mont Blanc lába­inál fekvő Chamonix-ba, is­mer­ke­dés a világ­hírű alpesi üdü­lő­hellyel és kör­nyé­kével. Lehe­tőség könnyű túrá­zásra, illetve fel­vo­nóval egy kilá­tó­pont elé­ré­sére.
Ezután búcsú Fran­ci­aor­szágtól, utazás az Olasz Alpokon, majd a Pó-sík­ságon keresztül. Szállás Észak-Olasz­országban (1 éj).

8. nap:

Hazautazás a Verona – Mestre – Ljubljana – Maribor – Tornyi­szent­mik­lós – Nagykanizsa – Siófok (a **-gal jelölt idő­pontnál a Verona – Mestre – Udine – Kla­genfurt – Rábafüzes – Körmend – Veszprém) út­vo­na­lon. Érkezés Szé­kes­fe­hér­vár­ra és Budapestre a késő esti órákban.


A szállásról:

1-1 éjszaka tranzitszállás Olaszországban, 5 éjszaka Franciaországban. Az orange-i szálloda jó 3 csillagos, az összes többi pedig 4 csillagos.

Nincs éjszakai buszozás.


Az elhelyezésről:

kétágyas, fürdőszobás szállodai szobákban


Az ellátásról:

Büféreggeli (fakultatív vacsora a 2. naptól).

Figyelem: Odaútban a forgalom függvényében elképzelhető, hogy csak 21 óra körül érnek a csoportok a tranzitszállásra, ezért az első este nem biztosítunk vacsorát.Infóvonal

+36 1 322 0032
+36 70 469-9890

Nyitva tartás

H-P:10:00 - 18:00
SZ-V:ZÁRVA

A travelorigo.com munkatársai több mint 10 év online utazási irodai tapasztalattal teljesítik az utazni vágyók kéréseit!

A travelorigo.com weboldalon található utazási ajánlatok nem minősülnek nyilvános ajánlattételnek. A jelentkezés elküldésével nem jön létre utazási szerződés! Az utazási szerződés a jelentkezésre küldött visszaigazolás alapján, a visszaigazolásban írásban rögzített feltételek szerint az utazási díj előlegének megfizetése és a kért dokumentumok aláírt példányainak visszajuttatása után, a szabad helyek függvényében jön létre a Travelorigo Hungary Kft. illetve utazásszervező partnereinek utazási feltételei és utazási szerződései alapján! A honlapon szereplő helyesírási hibákért, az időközben aktualitását vesztett árakért és akciókért, illetve az árkalkulációs program esetleges hibáiért a felelősséget nem vállaljuk. Kizárólag a Travelorigo Hungary Kft. által írásban visszaigazolt árak, árajánlatok tekintendők véglegesnek a szabad helyek függvényében! Ön, mint felhasználó elfogadta és értelmezte ezen felhívást, bárminemű megrendelés vagy ajánlatkérés leadásánál.

Iratkozz fel Te is
hírlevelünkre!

Hibás vagy hiányzó adat!

Hibás vagy hiányzó adat!

A megadott email címet regisztráltuk! Kérjük, ellenőrizd email fiókodat, a hírlevél feliratkozást aktiválnod kell!
Hírlevél feliratkozás

Hibás vagy hiányzó adat!

Hibás vagy hiányzó adat!

A megadott email címet regisztráltuk! Kérjük, ellenőrizd email fiókodat, a hírlevél feliratkozást aktiválnod kell!
Küldés e-mailben
Provence-tól Savoyáig

Provence-tól Savoyáig

Franciaország, Provance, Marseille

Útazonosító: 1648

Az utazás oldalának hivatkozását továbbítottuk a megadott email címre! Köszönjük, hogy használtad szolgáltatásunkat!
Ajánlatkérés
Provence-tól Savoyáig

Provence-tól Savoyáig

Franciaország, Provance, Marseille

Útazonosító: 1648

Az ajánlatkérésedet továbbította a rendszer kollégáinkhoz!