Körutazás Dél-Lengyelországban

Legjobb ár:
0 Ft/fő-től
Az összes indulási időpont elmúlt, vedd fel velünk a kapcsolatot!

Tartson velünk a Körutazás Dél-Lengyelországban utazásra! A kiutazás történik, . Az utazás időtartama nap nonstop utazással. Az utazás legjobb alapára 0 Ft/fő.

Kívánságlistára teszem

Lengyelországban hagyományosan szívesen fogadják a magyarokat, a két nép évszázadok óta tartó jó kapcsolata közismert. Körutazásunk a nálunk jóval nagyobb ország területének déli harmadát járja be. Nemcsak azért, mert itt van a legtöbb magyar vonatkozású emlék, hanem azért is, mert Lengyelország ezen része gazdagabb műemlékekben és természeti látványosságokban, mint az ország középső és északi területei. A program során néhány olyan érdekes nevezetességet is megmutatunk utasainknak, melyek nem szerepelnek a magyar utazási irodák ajánlataiban.

Az utazásról:

Légkondicionált autóbusszal (WC, video és/vagy DVD, italautomata).

Autóbusz felszállási lehetőségek
Székesfehérvár - 5.15
Piac téri buszpu. melletti / Megyeháza mögötti parkoló
Budapest - 6.30
Déli pályaudvarnál, a CBA Déli Áruház felőli parkoló
Rétság - 7.20
MOL benzinkút (a 2-es főút mellett)


Program:

1. nap: Árva vára, Krakkó

Elutazás Székesfehérvárról, a Piac téri parkolóból reggel 5.15-kor. Budapestről az autóbusz 6.30-kor indul a Déli pálya­ud­var­tól. Utazás a Vác – Pa­ras­sa­pusz­ta út­vo­na­lon Szlovákiába, ahol Zólyom – Besz­ter­ce­bá­nya – Rózsahegy érintésével érkezünk az Árva folyó völgyébe. Látogatás Árva várában, mely Európa egyik leglátványosabb fekvésű várkastélya.
Délután a Kárpátok északi lejtőin le­eresz­ked­ve érkezünk meg Krakkóba, a lengyel ki­rá­lyok ősi szék­vá­ro­sá­ba. A város mű­em­lé­kei közül jó­pár­nak magyar vo­nat­ko­zá­sa is van. Séta a szépen fel­ú­jí­tott óvá­ros­ban. Itt található a ha­tal­mas fő­tér, közepén a híres Posz­tó­csar­nok­kal. A tér sarkában áll a Mária-templom, melynek a fő­ol­tára felett el­he­lyez­kedő szár­nyas ol­tár a gótikus fa­fa­ra­gó­mű­vé­szet csodája.
Szállás Krakkó mellett (3 éj).

2. nap: Krakkó, Wieliczkai sóbánya

Folytatjuk a krakkói vá­ros­né­zést. Látogatás a Wawel épü­let­együt­tesében, mely év­szá­za­do­kon ke­resz­tül a len­gyel királyok re­zi­den­ciája volt (ka­ted­rá­lis a len­gyel ki­rá­lyok sír­em­lé­ke­ivel, re­ne­szánsz ki­rá­lyi pa­lo­ta pazar be­ren­de­zés­sel stb.). Kora délután szabad program, ide­gen­ve­ze­tőnk­kel le­he­tő­ség a zsidó negyed meg­te­kin­té­sé­re.
A nap zárásaként lá­to­ga­tás a Krakkó mel­let­ti Wie­liczka só­bá­nyá­já­ban. Az ér­de­kes bá­nya­mú­ze­um be­mu­tat­ja a bá­nya régi mű­kö­dé­sét. A látogatás csúcs­pont­ja a mi IV. Béla ki­rá­lyunk lá­nyá­ról el­ne­ve­zett hatalmas föld­alat­ti Kinga-ká­pol­na, melynek szinte min­den díszí­tő elemét sóból fa­rag­ták.

3. nap: Lancút kastélya, Tarnów

Egész napos kirándulás Délkelet-Lengyelországba. Utazás Rzeszóv városán keresztül Lancútba, ahol Len­gyel­or­szág egyik leg­szebb kas­té­lya ta­lál­ha­tó. A dús­gaz­dag Potocki család egykori re­zi­den­ci­ájá­nak pom­pá­san berendezett termei szám­ta­lan mű­kin­cset rejtenek és lát­vá­nyos a kas­tély park­ja is.
Vissza­út­ban Krakkó felé vá­ros­né­zés Bem József szü­lő­vá­ro­sá­ban, Tarnówban: régi vá­ros­há­za, gótikus ka­ted­rá­lis gaz­da­gon díszített belső térrel, mű­em­lék házak a fő­té­ren stb. A tarnówi program végén lerójuk ke­gye­le­tün­ket „Bem apó” egészen kü­lön­le­ges mau­zó­le­u­má­nál, mely a város egyik parkjában található.

4. nap: Ojcówi Nemzeti Park (Pieskowa Skala várkastélya), Ogrodzieniec vára, Czestochowa

Utazás Krakkótól északnyugat felé. Is­mer­ke­dés az Ojcówi Nem­ze­ti Parkkal, melynek ne­ve­zetes­sé­gei közé tartoznak a kü­lön­le­ges for­má­jú szikla­alak­za­tok. Látogatás egy ro­man­tikus fekvésű re­ne­szánsz vár­kas­télyban, Pieskowa Skalában.
To­vább­uta­zás Czestochowa irányába. Útközben meg­néz­zük Len­gyel­or­szág talán leg­lát­vá­nyo­sabb vár­rom­ját, Ogrodzieniec várát. Czestochowa Len­gyel­or­szág első számú za­rán­dok­helye, a cso­da­té­vő Fe­ke­te Ma­don­na képhez több mil­lió­an jön­nek imádkozni minden évben (a helyiek szerint a város a világ ötödik leg­for­gal­ma­sabb za­rán­dok­helye). Látogatás a ko­los­tor gyönyörű épü­let­együt­tesében, majd to­vább­uta­zás Sziléziába. Szállás Wroclawban (2 éj).

5. nap: Wroclaw, Ksiaz várkastély, Swidnica (Béketemplom)

Délelőtt vá­ros­né­zés Wroclawban, Alsó-Szilézia fő­vá­ro­sá­ban (németül Breslau, magyarul Boroszló). Az egyik leg­gaz­da­gabb múltú lengyel város tele van műemlékekkel: lenyűgöző méretű főtér nagyszerűen felújított ősi polgárházakkal, Közép-Európa egyik legszebb gótikus városházája, középkori templomok sora az óvárosban és az Odera folyó szigetein stb.
Délután kirándulás Ksiaz (németül Fürstenstein) várkastélyához. A monumentális épü­let­együt­tes egy kü­lön­le­ge­sen szép keveréke a XIII. és XX. század között alkalmazott építészeti stílusoknak. Séta a várkastély körül és annak szép parkjában. (A pazar külsőhöz képest a kastély belső termei viszonylag szerényen vannak berendezve, ezért azok meg­te­kin­té­sét nem javasoljuk.) Visszaútban Wroc­lawba látogatás a híres swidnicai Béke­templom­ban (UNESCO vi­lág­örök­ség).

6. nap: Pszczyna kastélya, Auschwitz

Utazás a Wroclaw – Opole – Gliwice út­vo­na­lon a Katowice környéki Pszczynába. A nagy kelet-sziléziai iparvidéken található barokk főúri kastély gyönyörű termei kellemes meglepetést jelentenek a tu­ris­ták­nak (Európa egyik leg­gaz­da­gabb családjának a tulajdona volt 1945-ig).
Délután Oswiecimben (németül Auschwitz) le­he­tő­ség a náci haláltábor helyén berendezett em­lék­mú­ze­um meg­te­kin­té­sé­re. A világtörténelem talán leg­sö­té­tebb időszakával való szembesülés mindenki számára megrázó élményt jelent. To­vább­uta­zás Zako­pa­né­ba, a Magas-Tátra lábainál fekvő hegy­vi­déki üdülőhelyre, szállás (2 éj).

7. nap: Zakopane, Kasprowy Wierch

Egész napos ba­ran­go­lás Zakopanéban és kör­nyé­kén. Délelőtt közös séta a városban, utána sza­bad­idő. Lehetőség siklóval felmenni a Gubalówka hegy­re (pano­ráma az egész városra és a Magas-Tátrára). Délután kabinos felvonóval felmegyünk a Magas-Tátrához tartozó 2000 méteres Kasprowy Wierch-re, ahol valaha a magyar-lengyel határ húzódott (fe­lejt­he­tet­len körpano­ráma a Magas-Tátra hegyvilágára).

8. nap: Nedec vára, Dunajec-áttörés

Utazás han­gu­la­tos hegyi falvakon keresztül a festői fekvésű Nedec várához, mely 1918-ig Magyarország egyik északi határvára volt. A vár és a benne lévő kis múzeum meglátogatása után csoportos tutajozás a Dunajec folyó vad­re­gé­nyes szurdokvölgyében.
Délután átkelés Szlovákiába és hazautazás a Rózsahegy – Besztercebánya – Parassapuszta – Vác út­vo­na­lon. Érkezés Budapestre, majd Szé­kes­fe­hér­vár­ra az esti órákban.

Figyelem: A programok sorrendje (2-3. nap) a mú­zeu­mok nyitva tartásának függvényében fel­cse­ré­lőd­het.


A szállásról:

7 éjszaka 3 csil­la­gos szintű szál­lo­dák­ban (3 éjszaka Krak­kó mellett, 2 éjszaka Wroclawban, 2 éj­sza­ka pe­dig Zakopanéban).

 

Figyelem: Zakopanéban a csoportok úszó­me­den­cés, szaunás, emelt szintű 3 csil­la­gos szál­lo­dá­ban lesznek elhelyezve.

Nincs éjszakai buszozás.


Az elhelyezésről:

két­ágyas, fürdő­szo­bás szobákban


Az ellátásról:

Büféreggeli / fakultatív félpanzió.


Infóvonal

+36 1 322 0032
+36 70 469-9890

Nyitva tartás

H-P:10:00 - 18:00
SZ-V:ZÁRVA

A travelorigo.com munkatársai több mint 10 év online utazási irodai tapasztalattal teljesítik az utazni vágyók kéréseit!

A travelorigo.com weboldalon található utazási ajánlatok nem minősülnek nyilvános ajánlattételnek. A jelentkezés elküldésével nem jön létre utazási szerződés! Az utazási szerződés a jelentkezésre küldött visszaigazolás alapján, a visszaigazolásban írásban rögzített feltételek szerint az utazási díj előlegének megfizetése és a kért dokumentumok aláírt példányainak visszajuttatása után, a szabad helyek függvényében jön létre a Travelorigo Hungary Kft. illetve utazásszervező partnereinek utazási feltételei és utazási szerződései alapján! A honlapon szereplő helyesírási hibákért, az időközben aktualitását vesztett árakért és akciókért, illetve az árkalkulációs program esetleges hibáiért a felelősséget nem vállaljuk. Kizárólag a Travelorigo Hungary Kft. által írásban visszaigazolt árak, árajánlatok tekintendők véglegesnek a szabad helyek függvényében! Ön, mint felhasználó elfogadta és értelmezte ezen felhívást, bárminemű megrendelés vagy ajánlatkérés leadásánál.

Iratkozz fel Te is
hírlevelünkre!

Hibás vagy hiányzó adat!

Hibás vagy hiányzó adat!

A megadott email címet regisztráltuk! Kérjük, ellenőrizze email fiókját, a hírlevél feliratkozást aktiválni kell!
Hírlevél feliratkozás

Hibás vagy hiányzó adat!

Hibás vagy hiányzó adat!

A megadott email címet regisztráltuk! Kérjük, ellenőrizze email fiókját, a hírlevél feliratkozást aktiválni kell!
Küldés e-mailben
Körutazás Dél-Lengyelországban

Körutazás Dél-Lengyelországban

Lengyelország, Krakkó

Útazonosító: 1613

Az utazás oldalának hivatkozását továbbítottuk a megadott email címre! Köszönjük, hogy használta szolgáltatásunkat!
Ajánlatkérés
Körutazás Dél-Lengyelországban

Körutazás Dél-Lengyelországban

Lengyelország, Krakkó

Útazonosító: 1613

Az ajánlatkérését továbbította a rendszer kollégáinkhoz!