Írország, Európa zöld szigete

Legjobb ár:
0 Ft/fő-től
Az összes indulási időpont elmúlt, vedd fel velünk a kapcsolatot!

Tartson velünk a Írország, Európa zöld szigete utazásra! A kiutazás történik, . Az utazás időtartama nap nonstop utazással. Az utazás legjobb alapára 0 Ft/fő.

Kívánságlistára teszem

Írország a Zöld-sziget, amelynek nemcsak természeti szépségei, de páratlan kultúrája is vonza az utazókat. Az ír zene, a tánc és a pub kultúra - az ír sörökkel és whiskey-kel megtámogatva - az egész világon népszerűvé tette ezt a nehéz töténelmű, de sikeres jelenű kis országot.

Az utazásról:

Repülőgéppel Budapesttől Dublinig és vissza közvetlen járattal. Írországban jó minőségű, korszerű autóbusszal.


Program:

1. nap: Dublin

Elutazás Ferihegyről Dublinba közvetlen járattal. Érkezés az esti órákban, transzfer a szállodához (2 éj).

2. nap: Glendalough, Powerscourt park, Dublin

Kirándulás a Dublintól délre fekvő Wicklow megyébe. Uta­zás a gyö­nyö­rű fekvésű Glendalough-ba, ahol egy VI. szá­zadi kora keresz­tény kolos­tor­te­le­pülés rom­jai lát­hatóak. A Szt. Kevin által alapí­tott kolos­tor a korai közép­korban Európa egyik legis­mer­tebb egy­há­zi és oktatási köz­pontja volt. Ezután a Po­wers­court parkot nézzük meg (Íror­szág leg­szebb kas­tély­park­jának tart­ják), majd vissza­uta­zás Dub­linba, láto­gatás a Guinness sör­főzde múze­umában.

3. nap: Dublin, Clonmacnoise, Galway

Délelőtt vá­ros­né­zés Írország han­gu­la­tos fő­vá­ro­sá­ban (O'Connell utca, Georgiánus negyed, Szent Patrik-kated­rális, Szent­há­rom­ság kollé­gium a Kells-i könyv­vel, mely a korai keresz­tény­ség leg­szebb műal­ko­tásai közé tar­tozik stb.). To­vább­uta­zás az Ír-szigetet át­szelve nyugati irányba. Útköz­ben láto­gatás Clonmacnoise-ban, Írország egyik leg­hí­re­sebb kora keresz­tény emlék­he­lyénél. (Való­ságos szabad­téri múzeu­ma az óír kor­szaknak.) A késő délu­táni órák­ban is­mer­ke­dés egy bájos kis­város­sal, Galway-jel. Szállás Galway-ben vagy kör­nyé­kén (1 éj).

4. nap: Burren, Moher sziklái, Bunratty (vár, skanzen)

Utazás egy különös karsztvidéken keresztül (Burren). Hold­béli táj ez érde­kes kőalak­za­tokkal és meg­döb­ben­tően vál­to­zatos növény­vi­lággal (2000 féle ritka növény­faj, köz­tük sark­vi­déki, alpesi és szub­tró­pusi növé­nyek, virá­gok). A követ­kező prog­ramunk Íror­szág talán leg­nagy­szerűbb ter­mé­szeti lát­vá­nyos­sága: Moher szik­lái. Ez egy 8 km hosszú, majd­nem függő­leges szik­lafal, mely 200 méter magasan tor­nyosul az Atlanti-óceán fölé. Dél­után láto­gatás a Limerick mel­letti Bunratty-vár­kas­télyban. Lehe­tőség a mel­lette talál­ható szabad­téri nép­rajzi múze­um (skanzen) meg­te­kin­té­sé­re is, ahol íze­lítőt kapunk abból, hogy milyen volt az élet Íror­szágban az elmúlt év­szá­za­dokban. Szállás Killarney-ben vagy kör­nyé­kén (2 éj).

5. nap: Muckross-kastély, Kerry-gyűrű

Délelőtt a Muckross-kastély és látványos park­jának meg­te­kin­té­se a Killarney kör­nyéki tóvi­déken, majd kirán­dulás a Kerry-gyűrűn, mely Íror­szág dél­nyu­gati part­vi­dékének egy nagy fél­szigetét járja körül, és a Brit-szigetek egyik legszebb pano­ráma­út­jának szá­mít. A hegyek, völ­gyek, tavak és a vad­re­gé­nyes ten­ger­part hatá­sát fokoz­za a dús vege­tá­ció, mely a Golf-áram­lás rend­kívül erős hatá­sának köszön­hető.

6. nap: Kinsale, Midleton (Ír Whiskey Múzeuma), Cobh, Cork

Utazás Írország egyik legbájosabb kisvárosába, a ten­ger­parti Kinsale-be (medi­ter­rán han­gulat, zeg­zu­gos utcács­kák). A követ­kező prog­ramunk a Cork melletti Midleton­ban az Ír Whiskey Múze­umának meg­te­kin­té­se, ahol egy audio­vi­zu­ális show kere­tében mutat­ják be a turis­táknak az ír whiskey tör­té­netét és készí­tésének módját. Termé­sze­tesen kós­toló is tar­tozik a prog­ramhoz. Délu­tán is­mer­ke­dés Cobh városával (lát­vá­nyos kated­rális). Cobh kikö­tője volt az Atlanti-óceánon átkelő hajók­nak az utolsó megál­lója (3 millió ír innen vándo­rolt ki Ameri­kába és a Titanic is innen indult utolsó útjára). Érkezés Corkba, Íror­szág második leg­na­gyobb váro­sába késő délután. Corkot kultu­rális pezs­gése teszi igazán von­zóvá. Is­mer­ke­dés a han­gu­la­tos, siká­toros bel­vá­rossal, majd a szállodai szobák elfog­lalása (1 éj).

7. nap: Cashel sziklája, Kilkenny, Dublin

Utazás Cashel sziklájához, Írország Akropoliszához. A 60 méter magas szik­lán talál­ható épü­let­együt­tes 1000 évvel eze­lőtt királyi szék­hely volt. Mára a nagy­szerű romok marad­tak meg (kerek torony, kated­rális, Cormac-kápolna, ér­seki palota, Szt. Patrik keresztje). To­vább­uta­zás Kilkenny-be, amely Írország legin­kább közép­kori han­gu­latot árasztó városa. Vá­ros­né­zés, majd elutazás Dublinba. Szállás egy város­köz­ponti szál­lo­dá­ban (1 éj). Esti séta az ír fővárosban.

8. nap: Dublin

Délelőtt szabad program, ide­gen­ve­ze­tőnk­kel le­he­tő­ség a dublini vá­ros­né­zés folytatására, majd transzfer a repülőtérre. Elutazás Dublinból Budapestre, érke­zés az esti órákban.


A szállásról:

7 éjszaka 3-4 csillagos szállodákban.


Az elhelyezésről:

2 ágyas, fürdőszobás szobákban.


Az ellátásról:

Félpanzió (bőséges ír reggeli, vacsora).


Infóvonal

+36 1 322 0032
+36 70 469-9890

Nyitva tartás

H-P:10:00 - 18:00
SZ-V:ZÁRVA

A travelorigo.com munkatársai több mint 10 év online utazási irodai tapasztalattal teljesítik az utazni vágyók kéréseit!

A travelorigo.com weboldalon található utazási ajánlatok nem minősülnek nyilvános ajánlattételnek. A jelentkezés elküldésével nem jön létre utazási szerződés! Az utazási szerződés a jelentkezésre küldött visszaigazolás alapján, a visszaigazolásban írásban rögzített feltételek szerint az utazási díj előlegének megfizetése és a kért dokumentumok aláírt példányainak visszajuttatása után, a szabad helyek függvényében jön létre a Travelorigo Hungary Kft. illetve utazásszervező partnereinek utazási feltételei és utazási szerződései alapján! A honlapon szereplő helyesírási hibákért, az időközben aktualitását vesztett árakért és akciókért, illetve az árkalkulációs program esetleges hibáiért a felelősséget nem vállaljuk. Kizárólag a Travelorigo Hungary Kft. által írásban visszaigazolt árak, árajánlatok tekintendők véglegesnek a szabad helyek függvényében! Ön, mint felhasználó elfogadta és értelmezte ezen felhívást, bárminemű megrendelés vagy ajánlatkérés leadásánál.

Iratkozz fel Te is
hírlevelünkre!

Hibás vagy hiányzó adat!

Hibás vagy hiányzó adat!

A megadott email címet regisztráltuk! Kérjük, ellenőrizd email fiókodat, a hírlevél feliratkozást aktiválnod kell!
Hírlevél feliratkozás

Hibás vagy hiányzó adat!

Hibás vagy hiányzó adat!

A megadott email címet regisztráltuk! Kérjük, ellenőrizd email fiókodat, a hírlevél feliratkozást aktiválnod kell!
Küldés e-mailben
Írország, Európa zöld szigete

Írország, Európa zöld szigete

Írország, Dublin

Útazonosító: 1621

Az utazás oldalának hivatkozását továbbítottuk a megadott email címre! Köszönjük, hogy használtad szolgáltatásunkat!
Ajánlatkérés
Írország, Európa zöld szigete

Írország, Európa zöld szigete

Írország, Dublin

Útazonosító: 1621

Az ajánlatkérésedet továbbította a rendszer kollégáinkhoz!