Észak gyöngyszeme, Szentpétervár I.

2020.06.02-tól irodánk a megszokott nyitvatartással várja utasainkat!
Legjobb ár:
0 Ft/fő-től
Az összes indulási időpont elmúlt, vedd fel velünk a kapcsolatot!

Tartson velünk a Észak gyöngyszeme, Szentpétervár I. utazásra! A kiutazás történik, . Az utazás időtartama nap nonstop utazással. Az utazás legjobb alapára 0 Ft/fő.

Kívánságlistára teszem

Szentpétervár, Észak-Európa legnagyobb városa, a nagyhatalmú orosz cárok egykori székhelye egyedülálló műemlékekkel rendelkezik. A Téli Palotát is magába foglaló Ermitázs a világ egyik leggazdagabb múzeuma, de kiemelkedő látványosságnak számít például a Péter-Pál-erőd, az Izsák-székesegyház, a nemrég gyönyörűen felújított „Véren Megváltó” temploma, vagy a híres sugárút, a Nyevszkij proszpekt. A város monumentális méretű palotáinak látványa a legjobban a csatornákon közlekedő sétahajókról élvezhető.
Sok turista számára a legnagyobb élményt a város környéki cári kastélyok megtekintése jelenti, hisz fényűzésben még az abszolutizmus korának francia királyai sem versenyezhettek az orosz cárokkal.
Igaz, hogy 1991-ben a város nevét Leningrádról visszaváltoztatták Szentpétervárra, de azért a helyiek jó része továbbra is elégedetten nyugtázza, hogy a város különböző részein még állnak a Lenin szobrok.

Az utazásról:

Menetrend szerinti repülőjáratokkal, egyszeri átszállással Szentpétervárig és vissza, Oroszország­ban légkondicionált autóbusszal.


Program:

1. nap: Szentpétervár

Elutazás Ferihegyről egyszeri átszál­lás­sal Szent­pé­ter­vár­ra. Az előzetes menet­rend szerint ér­ke­zés a délutáni órákban.
Az autó­bu­szos vá­ros­né­zés során ezen a napon első­sorban a bel­város nyugati részével ismer­ke­dünk (Marijinszkij-színház, Bronz­lovas szobra, Szenátus palotája, Admiralitás, Vaszilij-sziget, Mensikov-pa­lo­ta, Aka­démia, Sztrelka a Rosztrum-osz­lo­pok­kal és a Tőzs­de­pa­lotával stb.).
Szállás Szentpéterváron (4 éj).

2. nap: Puskin, Pavlovszk, Szentpétervár

Délelőtt Puskin városában, a Carszkoje Szelo bir­to­kon található Ka­talin-kastélyt és gyö­nyö­rű parkját nézzük meg. A pa­lo­ta hom­lok­zata 300 méter hosszú, a pa­za­rul be­ren­de­zett termek közül a Bo­ros­tyán­szo­ba a leg­híresebb, az oroszok a világ 8. csodájának tartják.
Kora délután a szom­szé­dos Pavlovszk­ban I. Pál cár klasszi­cis­ta stílusú kas­té­lyába lá­to­gatunk. Ez az épület jóval kisebb a Katalin-kas­télynál, de a be­ren­de­zése lega­lább olyan szép, ugyanis I. Pál és fe­le­sége ak­ko­riban beutaz­ták fél Európát, és ren­ge­teg mű­kincset vá­sá­roltak a kastély díszítésére.
Ezt követően vissza­utazunk Szent­péter­várra, ahol egy séta­hajó­záson veszünk részt a várost át­szelő csa­tor­nákon és a Néva folyón.

3. nap: Szentpétervár

Délelőtt egy 3 órás tárlatvezetés keretében néz­zük meg az Er­mitázs leg­fon­to­sabb kincseit. Meg­te­kint­jük a Téli Palota fényűző rep­re­zen­ta­tív termeit és a „Nyugat mű­vé­szete” gyűj­te­ményt, mely ma­gá­ban fog­lal­ja például az itá­liai re­ne­szánsz fes­tők és a fran­cia imp­resszi­onis­ták al­ko­tásait is. Ezután 1-2 órás szabad prog­ram követ­kezik az Er­mitázs­ban (ide­gen­ve­zetőnk út­mu­ta­tásai alap­ján), majd utasaink vá­laszt­hatnak: vagy egyénileg ba­ran­golnak tovább az Er­mi­tázsban, vagy ide­gen­ve­ze­tőnk­kel egy sétát tesz­nek a város fő­utcáján, a közeli Nyevszkij prosz­pekten.

A séta közben le­he­tő­ség lesz a római Szent Péter-bazi­li­kára em­lé­kez­tető Kazanyi-szé­kes­egy­ház, és a meseszép „Véren megváltó” temploma meg­lá­to­ga­tására is.
Fakultatív program: Orosz folklór est
A fakul­tatív program ára: 11.200 Ft (garantált indulás).

4. nap: Szentpétervár

Folytatjuk az első napon megkezdett autó­bu­szos vá­ros­né­zést, ezúttal főleg a bel­város keleti ré­szé­vel is­mer­kedünk (Szmolnij-komplexum, Tauriszi palota, Cirkusz, Nyári kert, Mars-mező, Nagy Mecset stb.). Később lá­to­gatást teszünk Szentpétervár leg­na­gyobb templomában, az Izsák-szé­kes­egy­házban (belse­jében gyö­nyö­rű mozaikok, freskók, már­ványok, szob­rok, ara­nyo­zások és ér­dekes kiál­lítások). A vá­ros­né­zés során meg­tekintjük a Péter-Pál-erődöt is. A Néva egy szigetét szinte tel­jesen elfoglaló épít­mény­ben jópár ne­ve­ze­tes­ség ta­lál­ható, melyek közül ki­emel­ke­dik a Péter-Pál-szé­kes­egy­ház. Ebben a templomban vannak a Szent­péter­váron ural­kodó orosz cárok sír­emlékei (Nagy Pétertől egészen az utolsó cárig, az 1918-ban kivégzett II. Miklósig).
Délután le­he­tő­ség sétára, vásárlásra a Nyevszkij prosz­pekten. Aki inkább még további ne­ve­zetes­sé­gek megis­me­résének szentelné az időt, ide­gen­ve­ze­tőnk kí­sé­re­tében meg­tekint­heti az Alexan­der Nyevszkij-ko­los­tort. A mel­let­te lévő Tyihvin-temetőt a művé­szek nek­ro­po­li­szának is nevezik, olyan neves művé­szek sír­em­lékei talál­hatók itt, mint például Dosz­tojev­szkij, Muszorg­szkij, Csaj­kovsz­kij vagy Rimsz­kij-Korsza­kov. Ezután sza­bad­idő, le­he­tő­ség a város leg­régibb, és leg­na­gyobb áru­há­zának, a Gosztyinij Dvornak a fel­keresésére (óriási árubőség).

5. nap: Petrodvorec

Az utazás méltó befejezése a Finn-öböl partján fek­vő Petro­dvorec meg­te­kin­té­se. Az orosz Versailles-nak is nevezett palota­együt­teshez tartozó káp­rá­za­tos parkban ta­lál­ható a világ leg­na­gyobb és való­szí­nű­leg leg­lát­vá­nyo­sabb szö­kő­kút­rend­szere. A Nagy Palota meg­te­kin­té­se és a park beba­ran­go­lása után transz­fer a közeli repülő­térre. Haza­utazás egys­zeri át­szál­lás­sal. Az előzetes menetrend szerint érkezés Buda­pestre a késő esti órákban.

Figyelem: A programok sorrendje a múzeumok nyitva tar­tá­sának függ­vényében felcserélődhet.


A szállásról:

4 éjszaka jó 3 csillagos, városközponthoz közeli szállodában


Az elhelyezésről:

kétágyas, fürdőszobás szobákban.


Az ellátásról:

Büféreggeli / fakultatív félpanzió


Infóvonal

+36 1 322 0032
+36 70 469-9890

Nyitva tartás

H-P:10:00 - 18:00
SZ-V:ZÁRVA

A travelorigo.com munkatársai több mint 10 év online utazási irodai tapasztalattal teljesítik az utazni vágyók kéréseit!

A travelorigo.com weboldalon található utazási ajánlatok nem minősülnek nyilvános ajánlattételnek. A jelentkezés elküldésével nem jön létre utazási szerződés! Az utazási szerződés a jelentkezésre küldött visszaigazolás alapján, a visszaigazolásban írásban rögzített feltételek szerint az utazási díj előlegének megfizetése és a kért dokumentumok aláírt példányainak visszajuttatása után, a szabad helyek függvényében jön létre a Travelorigo Hungary Kft. illetve utazásszervező partnereinek utazási feltételei és utazási szerződései alapján! A honlapon szereplő helyesírási hibákért, az időközben aktualitását vesztett árakért és akciókért, illetve az árkalkulációs program esetleges hibáiért a felelősséget nem vállaljuk. Kizárólag a Travelorigo Hungary Kft. által írásban visszaigazolt árak, árajánlatok tekintendők véglegesnek a szabad helyek függvényében! Ön, mint felhasználó elfogadta és értelmezte ezen felhívást, bárminemű megrendelés vagy ajánlatkérés leadásánál.

Iratkozz fel Te is
hírlevelünkre!

Hibás vagy hiányzó adat!

Hibás vagy hiányzó adat!

A megadott email címet regisztráltuk! Kérjük, ellenőrizd email fiókodat, a hírlevél feliratkozást aktiválnod kell!
Hírlevél feliratkozás

Hibás vagy hiányzó adat!

Hibás vagy hiányzó adat!

A megadott email címet regisztráltuk! Kérjük, ellenőrizd email fiókodat, a hírlevél feliratkozást aktiválnod kell!
Küldés e-mailben
Észak gyöngyszeme, Szentpétervár I.

Észak gyöngyszeme, Szentpétervár I.

Oroszország, Kamcsatka, Szentpétervár

Útazonosító: 3189

Az utazás oldalának hivatkozását továbbítottuk a megadott email címre! Köszönjük, hogy használtad szolgáltatásunkat!
Ajánlatkérés
Észak gyöngyszeme, Szentpétervár I.

Észak gyöngyszeme, Szentpétervár I.

Oroszország, Kamcsatka, Szentpétervár

Útazonosító: 3189

Az ajánlatkérésedet továbbította a rendszer kollégáinkhoz!